KLUB PODRÓŻNIKA
GRECJA KRAJ FILOZOFÓW

Historia Grecji

Tereny dzisiejszej Grecji były zamieszkiwane przez przybyszów z Azji Mniejszej już około 3000 lat p.n.e., stworzyli kulturę minojską widoczną na starożytnej Krecie. Cywilizacja minojska utrzymywała kontakty handlowe z Egipcjanami, słynęła ze wspaniałych miast i pałaców oraz wyrafinowanej sztuki. W II tysiącleciu p.n.e. zaczęła się kształtować kultura mykeńska. Dzięki zachowanym tabliczkom z pismem linearnym, możliwe było poznanie historii tamtych czasów.

Do upadku Myken przyczynił się najazd Dorów na przełomie XI/X w. p.n.e. Jest on opisany w Homerowskiej "Iliadzie" i "Odysei". Rozpoczęły się tzw. "ciemne wieki", zatrzymał się rozwój dotychczasowej kultury. 776 p.n.e. to przypuszczalna data pierwszych igrzysk olimpijskich ku czci Zeusa i Hery. Między 900-750 r. p.n.e. następuje rozwój miast-państw, takich jak Ateny, Sparta, Teby i Korynt, które rywalizują między sobą o przywództwo. Kolejny okres w historii stanowią wojny grecko- perskie.

Dzięki wygranej Grecji pod Salaminą i Platerami, Persowie zmuszeni są do odwrotu. Dzięki utworzeniu pierwszego Związku Ateńskiego (skupiającego wiele greckich wysp oraz miast Azji Mniejszej), Ateny poprzez kontrolę nad nim stają się potęgą morską. Zaniepokojona rozwojem Aten Sparta doprowadza do tzw. wojen peloponeskich w latach 431-404 p.n.e. Ateny ostatecznie przegrywają, a Sparta podporządkowuje sobie znaczną część Grecji. W 338 p.n.e. Król Macedonii Filip II zwycięża Ateny i Teby w bitwie pod Cheroneą i jednoczy wszystkie greckie państewka, prócz Sparty. Po zamordowaniu Filipa II, jego syn Aleksander Wielki włącza Grecje w obręb wielkiego mocarstwa z głównym ośrodkiem władzy w Macedonii. W 323 p.n.e. po śmierci Aleksandra imperium zostaje podzielone między jego trzech wodzów. W 146 p.n.e Grecja staje się prowincją imperium rzymskiego.

Aż do 1453 r Grecja stanowiła część cesarstwa Bizantyjskiego. Od VI w była ciągle najeżdżana, kolejno przez Arabów, Bułgarów i Normanów. W 1453r Sułtan przekazuje cywilne zarządzanie Grecją greckiemu Kościołowi prawosławnemu. Grecy początkowo cieszą się wieloma swobodami, ale już w XVI w. Turcy nakładają na Greków coraz wyższe podatki od dochodów i posiadanej ziemi.

Obciążenia podatkowe skłaniają Greków do walki o niepodległość w XVII w. W 1821 roku wybucha powstanie dowodzone przez arcybiskupa Germanom. Walka zbrojna z Turkami przynosi powstańcom wyzwolenie Aten. Dzięki wsparciu mocarstw europejskich w powstanie greckie, Turcy wycofują się z południowej i środkowej Grecji. Wiek XX przynosi już w 1912r wybuch I wojny bałkańskiej.

Grecja zdobywa południową Macedonię, Epir, Kretę i wsypy we wschodniej części Morza Egejskiego. W 1917 roku Grecja przystępuję do I wojny światowej. W 1923r jest ostateczne wytyczenie granic pomiędzy Grecją a Turcją i związana z tym wymiana ludności. Azję Mniejszą opuszcza 1,1mln prawosławnych Greków, a z Grecji przenosi się 380tys. Muzułmanów.  

W 1924 roku Grecja staje się republiką. Mimo neutralności podczas II wojny światowej Grecja zostaje zaatakowana przez Włochy, a później Niemcy. W 1944 Grecja zostaje wyzwolona przez aliantów, którzy próbują przywrócić cywilne rządy, ale lewicowa partyzantka nie uznaje prawicowych władz osadzonych przez aliantów. W kolejnych latach toczy się wojna domowa między zwolennikami i przeciwnikami monarchii, ostatecznie Grecja od 1947 roku do 1967 jest monarchią konstytucyjną. W 1967 grupa pułkowników pod wodzą Georgiosa Papadopoulosa przeprowadza udany zamach stanu. W 1974 roku Junta próbuje zająć Cypr, ale ponosi klęskę i jest zmuszona oddać władzę.

W 1993 roku Grecja stała się członkiem Unii Europejskiej.  
Kreator stron www - przetestuj!